Privacy verklaring

Andy Pieloor ("ik"), gevestigd in Nederland, levert diensten aan websitebezoekers ("u"). Deze diensten bestaan onder meer uit het geven van advies, rondleidingen en presentaties over De wijk van de toekomst ("Diensten"). Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze Diensten.

Ik acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). In deze Privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik , en met welk doel, in overeenstemming met de AVG. Ik raad u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op mijn website, https://andypieloor.nu/ en gerelateerde websites en Diensten. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 2-6-2023


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die ik aanbied, dan kunt u persoonsgegevens met me delen. Ik verzamel en maak gebruik van de persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met me deelt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruik dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van mijn Diensten kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ik kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Ik verzamel uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van mijn websitebezoekers voor 24 maanden.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als u dat wilt kunt u direct contact met me opnemen. Ik zorg ervoor dat u een kopie ontvangt van de gegevens die ik over u verwerk. Mogelijk moet ik uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Uw informatie wordt niet gedeeld met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers mijn website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Cookies

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de gebruikers van mijn website, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. De website maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze informatie kan gebruikt worden om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van mijn Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking beveiligd. Hiervoor zijn onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met:

Andy Pieloor
Telkesveld 52
5707 DM Helmond

hoi@andypieloor.nu