Projecten

Brainport Smart District ©UNStudio, images by Plomp

De wijk van de toekomst

In 2018 startte Stichting Brainport Smart District (BSD) met het co-creatie proces voor De wijk van de toekomst. In de Brainport Regio (Helmond, Brandevoort) gingen overheden, kennisinstellingen, bedrijven én bewoners samenwerken om een slimme, groene en sociale wijk te bouwen volgens gemeenschappelijke ambities.

De pioniers rondom een plattegrond van het plangebied.
Co-creatie met toekomstige bewoners

Pionier van het KavelLAB

Eind 2018 begon ik met een groep enthousiaste particulieren aan de verkaveling van een deel van de wijk. We vertaalden de ambities naar de praktijk en werden betrokken bij de ontwikkeling van de stedelijke visie en de concretisering van de wijk. In dit 'living lab' kon ik experimenteren met mijn levensloopbestendige woonvisie.

Lid van de Gebruikersraad

De BSD Gebruikersraad werd in 2020 opgericht om (toekomstige) bewoners een stem te geven. Initiatiefnemers (gemeente, bedrijven, ontwikkelaars, etc.) kunnen hier hun ideeën pitchen bij hun potentiële doelgroep. De Gebruikersraad geeft gevraagd én ongevraagd advies aan meerdere betrokken partijen in de wijk.

Kwartiermaker van Telkesveld

Sinds april 2022 woon ik officieel met mijn gezin in De wijk van de toekomst. Als kwartiermaker en eerste bewoner van Telkesveld hielp ik de bewoners na mij met integreren in deze wijk waar alles nét even anders gaat. Daarnaast fungeer ik als een aanspreekpunt voor o.a. de bewoners, de projectontwikkelaar en de gemeente.

Lid van coöperatie Gebiedonline

In juli 2023 werd ik lid van Gebiedonline. Dit online community platform biedt verschillende functionaliteiten om betrokken partijen (bewoners, gemeente, scholen, bedrijven, ontwikkelaars, etc.) met elkaar te verbinden. Hierdoor kan een leefomgeving ingericht worden naar de daadwerkelijke behoefte van gebruikers.

Wat kan ik voor jou betekenen?