Artist Impression | Brainport Smart District

De wijk van de toekomst

Slim

Groen

Sociaal

Co-creatie in de Brainport Regio

De wijk van de toekomst is een uniek woonexperiment dat vorm krijgt langs de snelweg tussen Helmond en Eindhoven. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken hier samen met bewoners aan een slimme, groene en sociale leefomgeving. Ruim 2.100 huishoudens moeten straks prettig met elkaar wonen, leven en werken.

Hoe dat er precies uit gaat zien? Dat weet eigenlijk nog niemand. In de komende 20 jaar krijgt de wijk stap voor stap meer vorm. De bewoners hebben veel inspraak in deze wijk, en kunnen direct invloed uitoefenen op hun leefomgeving. 

De wijk van de toekomst is een initiatief van Stichting Brainport Smart District (BSD).

Toekomstmakers | de wijk van de toekomst
Brainport Smart District en Gemeente Helmond

Mijn rol in deze wijk

In 2018 bestond De wijk van de toekomst eigenlijk alleen nog maar op papier, in de vorm van een inspiratieboek. De wijk moest worden ingericht rondom de behoefte van de bewoners. Maar deze waren er natuurlijk nog niet.

Stichting Brainport Smart District (BSD) ging op zoek naar pioniers die innovatief wilden komen bouwen in dit 'living lab'. Deze oproep bereikte mij op het perfecte moment, en ik meldde mijn gezin aan als toekomstig bewoners van De wijk van de toekomst. 

Sindsdien ben ik onderdeel van het co-creatie proces. Met een klein clubje pioniers hebben we een stukje van de wijk verkaveld en ontworpen binnen de kaders van BSD. Intussen werden we betrokken bij het formuleren en concretiseren van de ambities op kavel-, buurt- en wijkniveau

Sinds april 2022 woon ik met mijn gezin in De wijk van de toekomst. Mijn rol in dit project heeft me tijdens het proces een schat aan kennis, netwerk en inspiratie opgeleverd. Deze unieke ervaring deel ik graag met je.

Ambities

Alle ambities, indicatoren en specifieke doelen van de wijk staan uitgebreid omgeschreven in o.a. het Q-book en het Stedenbouwkundig Masterplan. Ieder initiatief dat wil starten in deze wijk moet hieraan bijdragen, of goed kunnen uitleggen waarom het dat niet doet. Hieronder lees je mijn interpretatie van deze ambities. Deze liggen voor een groot deel in lijn met mijn persoonlijke toekomstvisie. Daarom wonen en participeren we hier graag.

Circulaire wijk

In De wijk van de toekomst gaan we bewust om met onze spullen, materialen en omgeving. Inwoners delen meerdere ruimtes, producten en voorzieningen met elkaar. Woningen zijn duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig. De leefomgeving is flexibel in te richten naar diverse behoeftes door multifunctionele ruimtes en materialen. Het landschap is groen, productief, nuttig en divers. We hebben respect voor de natuur.

Participatie

De inwoners van De wijk van de toekomst hebben direct invloed op hun leefomgeving. Mensen zijn proactief en voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Een online community platform helpt met het verbinden van overheden, kennisinstellingen, bedrijven en bewoners. Deze partijen werken op een gelijkwaardige manier met elkaar samen aan de gedeelde ambities. Beslissingen worden lokaal, transparant, en democratisch genomen, waarbij de behoefte van de bewoners het belangrijkste uitgangspunt is.

Sociaal en veilig

Iedereen voelt zich welkom in De wijk van de toekomst. Bewoners kunnen elkaar vinden op basis van gezamenlijke ambities en interesses. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de inrichting en het gebruik van de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes. Er ontstaat een samenleving waarin de buren elkaar kennen, respecteren en helpen. Kinderen kunnen hier veilig buiten spelen. 

Gezonde wijk

De bewoners zorgen goed voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. De focus ligt op ziektepreventie door het faciliteren van een gezonde levensstijl. De omgeving nodigt uit om te bewegen en voorziet in lokale biologische voedselproductie. Inwoners hebben toegang tot een breed aanbod van betrouwbare informatie over gezondheid en de optimale werking van hun immuunsysteem. Inwoners zitten goed in hun vel en hebben zin in het leven.

Fietsen

Mobiele wijk

De meeste verplaatsingen zullen te voet, met de fiets of met gedeeld vervoer gaan gebeuren. Meerdere 'mobiliteitshubs' zullen de wijk en toegangswegen omringen, zodat er altijd één op loopafstand is. Hier komt niet alleen parkeergelegenheid met deelvervoer, maar ook lokale voorzieningen die transport en emissie binnen de wijk helpen reduceren. De mobiliteitsbehoefte van de bewoners moet met een breed en toegankelijk aanbod van deelvervoer optimaal ingericht worden, zodat er een parkeernorm van 0,5 gerealiseerd kan worden.

Data

Digitale wijk

Een digitaal platform verbindt alle betrokkenen in De wijk van de toekomst. Om te meten wat alle inspanningen opleveren is data nodig. Inwoners beslissen zelf wat ze willen delen, wat er met hun data mag gebeuren en door wie. De waarde van gegenereerde data hoort ten goede te komen aan de mensen die deze delen. Een Ethische Commissie moet er op toe zien dat de privacy en belangen van de bewoners beschermd worden.  

sunlight

Wijk met energie

Er wordt een slimme infrastructuur aangelegd die aangepast kan worden aan toekomstige innovaties. Inwoners en lokale bedrijven kunnen samen energie opwekken, opslaan en delen. Maar eerst wordt er gekeken op welke manieren we collectief en individueel energie kunnen besparen, bijvoorbeeld door passief te bouwen. Alle energie die we niet verbruiken hoeven we immers ook niet op te wekken. 
playing in water

Wijk met water

In De wijk van de toekomst willen we water besparen, opvangen, opslaan en hergebruiken. Er komen aparte systemen voor drinkwater en 'gebruikswater'. Water dat gebruikt wordt om te drinken of koken moet uiteraard van de allerbeste kwaliteit zijn. Door het groene landschap wordt hemelwater lokaal opgevangen en krijgt het voldoende tijd om de bodem te infiltreren. Gezuiverd hemelwater en 'grijs' water worden hergebruikt voor bijv. het toilet, de tuin en de wasmachines.

Projecten

Wil je weten bij welke projecten ik als pionier van De wijk van de toekomst betrokken ben (geweest)?

Diensten

Benieuwd naar wat mijn opgebouwde kennis, ervaring, netwerk en betrokkenheid voor jou op kunnen leveren? 

Disclaimer
Hier deel ik mijn eigen ervaring als pionier en bewoner van De wijk van de toekomst.
Ik spreek dus niet namens Stichting Brainport Smart District of Gemeente Helmond.