Mensen die houten puzzelstukjes vasthouden op een witte achtergrond

De Gebruikersraad

De behoefte van de bewoners is een van de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van De wijk van de toekomst. Maar hoe meet je die behoefte? Om de (toekomstige) bewoners een stem te geven is in 2020 de BSD Gebruikersraad (GR) opgericht.

"
De gebruikersraad (GR) is een diverse groep van (toekomstige)bewoners en geïnteresseerden in Brainport Smart District. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting BSD, gemeente Helmond en innovatiepartners over de ontwikkelingen van BSD. Dit kan gaan over wijk brede ontwikkeling en specifieke projecten die binnen de wijkontwikkeling aan bod komen. Ze let daarbij vooral op de beleving van bewoners: hoe gaat het straks zijn om in de nieuwe wijk te wonen met al deze innovaties?
BSD Gebruikersraad | Website

Waar kun je dan aan denken

In GR bijeenkomsten gaan overheden, bedrijven, scholen en eindgebruikers met elkaar in gesprek over producten, diensten of ontwikkelingen in de wijk. De GR geeft feedback en advies over o.a. deelvervoer, besluitvorming, infrastructuur, gebiedsinrichting, community platform, initiatieven van projectontwikkelaars en andere toekomstplannen.

Mijn rol in de Gebruikersraad

Als een van de eerste bewoners van de wijk controleer ik of initiatieven praktisch aansluiten bij de behoefte van mijn medebewoners. Omdat ik vanaf het begin betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van deze wijk en haar ambities kan ik inhoudelijke en concrete feedback en tips geven die aansluiten bij onze collectieve toekomstvisie.
These slides will be slide-able on the live version of your page!
Andy kent de ambities en waarden van BSD en wanneer we over ontwikkelingen praten durft hij kritische vragen te stellen
Andy is sinds de oprichting (sept 2020) van de BSD gebruikersraad een betrokken lid van de raad. Andy kent de ambities en waarden van BSD en wanneer we over ontwikkelingen praten durft hij kritische vragen te stellen. Als (toekomstig) bewoner is hij goed in staat om de vertaalslag te maken van ambities naar wat dit concreet betekent in de praktijk. Dat is heel waardevol, want door te reflecteren op de praktijk kunnen we samen leren voor de toekomst.

Tove Elfferich | Programmamanager Participatie BSD

Ms. Nameless
Add Your Stars

Denk mee!

Voel jij je ook betrokken bij de ontwikkeling van De wijk van de toekomst? Mail naar participatie@brainportsmartdistrict.nl om je aan te melden.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak komt de Gebruikersraad bij elkaar?

Op het moment komt de GR minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Dit kan uiteraard veranderen als daar behoefte aan is en als er meer inwoners zijn. Hoe actief je bent in de wijk bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Meerdere leden zijn intussen ook betrokken geraakt bij andere (deel)projecten.


Door wie wordt de GR georganiseerd?

De GR wordt gefaciliteerd door Stichting Brainport Smart District en georganiseerd door de programmamanagers Participatie. Dit zijn Tove Elfferich en Fiona Jongejans van morgenmakers. De bewoners kunnen uiteraard ook meebeslissen over de inhoud en invulling ervan.

 

Is de GR alleen voor bewoners van de wijk?

Nee hoor. Naast (toekomstige) bewoners zitten er ook omwonenden uit Brandevoort in de Gebruikersraad. Vaak zijn er ook vertegenwoordigers van bedrijven, scholen, Gemeente Helmond of Stichting Brainport Smart District en andere pioniers of ge├»nteresseerden aanwezig.