Een plattegrond van het plangebied

KavelLAB

In 2018 bestond De wijk van de toekomst alleen nog op papier. Om te kunnen toetsen of de ambities aansluiten bij de behoefte van (toekomstige) bewoners, zijn er eerst bewoners nodig. KavelLAB werd opgericht om particuliere pioniers bij deze ontwikkeling te betrekken.

Gezocht: pioniers die willen bouwen in Brandevoort

Participatie van bewoners wordt gezien als een kritische succesfactor voor de ontwikkeling van dit 'living lab'. In 2018 werden er 3 co-creatie sessies georganiseerd om te peilen wat de behoefte van de pioniers was. Deze 'bewoners' mochten vervolgens een deel van de wijk gaan verkavelen, inrichten én bebouwen volgens de ontwerpprincipes en ambities van de wijk. Tijdens dit proces werden we betrokken bij zaken als de stedelijke visie, de programmalijnen en het beeldkwaliteitsplan.

Onze eigen woondroom

Een schets van een modulair geraamte loopt over in een houten woning

Ik meldde me aan voor het kavelLAB om een modulair huis te bouwen voor mijn gezin dat gemakkelijk uitgebreid, aangepast, gedownsized of verplaatst kan worden naar behoefte. We streefden hiermee naar maximale vrijheid en flexibiliteit

Zo wilden we beginnen met een 'tiny house' dat uitgebreid kon worden bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. Maar als de kinderen uit huis zouden gaan, wilden we de modules aan hun mee kunnen geven zodat zij hier weer hun eigen huis van kunnen maken.

Bouwen naar behoefte

We mochten stap-voor-stap onze eigen wijk co-creëren in deze experimentele omgeving naar ieders behoefte en budget. De locatie, afmeting en indeling van onze kavels konden we (grotendeels) zelf bepalen. Al snel bleek dat de bouwbehoefte van alle pioniers grofweg ingedeeld kon worden in 3 categorieën:

Een langwerpig houten tiny house in een groen veld met bomen

Tiny Houses

Meerdere pioniers hadden behoefte aan kleinere kavels. Voordelen zijn uiteraard het besparen van geld en ruimte. Mensen die downsizen maken bewuste keuzes over wat ze belangrijk vinden. Vaak zien we minder behoefte aan materialen en technologie en meer behoefte aan verbinding met de mensen en de natuur.
Een grote moderne villa met witte muren en houten elementen

Vrije kavels

Dit waren over het algemeen wat grotere kavels, zodat mensen hun vrijstaande droomhuis konden realiseren. Er werden collectieve afspraken gemaakt over o.a. de afstand tot de erfgrens en de maximale bouwhoogte. Verder was er veel ruimte voor de pioniers om zelf invulling te geven aan hun individuele wensen.
Een straat met vier woningen met houten en zwarte wanden

Hofjes

Een aantal pioniers met vergelijkbare bouw- en woonwensen gingen samenwerken. Door collectief te bouwen kun je taken verdelen en kosten besparen. Het co-creatie proces leidt ertoe dat je elkaar al goed leert kennen voordat je er gaat wonen. Dit kan bijvoorbeeld in een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Hoe ziet dat er uit?

Een plattegrond van het plangebied met de verkaveling van de pioniers

Verkaveling

Na met langdurig proces en meerdere co-creatie sessies, workshops, vergaderingen en bijeenkomsten zijn al onze individuele bouwwensen uiteindelijk samengekomen in één verkaveling. De kavels zijn verspreid over drie zogeheten "plots".

Noord

Op plot 19 reserveerde ik zo'n 4.000 m2 voor mijn woondroom, met CPO Heuvelrug als zuiderburen. Ten oosten van de weg (plot 16) komen drie vrije kavels. Hiervan is er nog één beschikbaar!

Zuid

Tegen het park komen 2 tiny house kavels praktisch tussen de bomen. Iets zuidelijker komt het project van CPO Buitengewoon.

De pioniers van het eerste uur

In 2018 werd dit nog het 40-kavelLAB genoemd. Uiteindelijk zijn er maar 5 initiatieven overgebleven. Zij staan nu op het punt hun bouwvergunning te krijgen, zodat ze na ruim 4 jaar co-creëren eindelijk mogen starten met bouwen.

En wij dan?

Mijn vrouw en ik zijn veel veranderd en gegroeid sinds we hier in 2018 aan begonnen, en onze ambities en rol in De wijk van de toekomst ook. We besloten onze individuele bouwplannen uit te stellen, zodat we op belangrijke punten geen concessies hoefden te doen. Toen kwam Telkesveld op ons pad. Precies wat wij op dat moment nodig hadden.

Meer informatie

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Als pionier houdt hij ons als professionals scherp
Andy is een van de pioniers in Brainport Smart District van het zuiverste soort. Al vanaf dag 1 denkt Andy vanuit het perspectief van de (toekomstige) bewoner mee aan het proces om deze slimme, circulaire en vooral innovatieve woonwijk vorm te geven. 


Andy heeft geen achtergrond in de professionele projectontwikkeling en wordt daarom niet geremd door traditionele denkbeelden of werkprocessen. Dat maakt het werken met Andy zo verfrissend: hij weet altijd net een stapje verder te gaan. En juist daarom gaat het bij innovatie. 


Paul Joppen | Projectleider BSD

Ms. Nameless
Add Your Stars
De passie die hij voor dit project heeft kan niemand zijn ontgaan
Ik heb Andy leren kennen als een ongelooflijk toegewijde pionier en aanstaande buurman. Hij is iemand met een sterke eigen visie, iemand die niet alleen aan zijn eigen belang denkt maar nog meer aan het belang van de groep en de visie waar BSD voor staat. Kenmerkend is zijn kritische en flexibele houding en grote inzet ten aanzien van zijn eigen doelen en die van BSD.


Als onderdeel van de groep pioniers heb ik hem altijd als een zeer prettige buurman ervaren. Hij is eerlijk, kritisch, maar heeft ook oog voor de processen van anderen in de groep. De passie die hij voor dit project heeft kan niemand zijn ontgaan.


Michaelia Rupke | Pionier

Ms. Nameless
Add Your Stars