Categorie

Participatie

  • Overheden, kennisinstellingen, bedrijven én gebruikers/bewoners ontwikkelen samen.
  • De gemeenschappelijke visie/missie/ambities wordt gedragen door alle partijen.
  • Beslissingen worden lokaal, transparant, en democratisch genomen.
  • Behoefte van gebruikers/bewoners als belangrijkste uitgangspunt.
  • Een online community platform verbindt alle betrokkenen.
  • Inwoners hebben direct invloed op hun leefomgeving. 
  • Mensen zijn proactief en voelen zich betrokken.
  • Samenwerking is gelijkwaardig en wederkerig.