Categorie

Samenleving

  • Bewoners kunnen elkaar vinden op basis van gezamenlijke ambities en interesses.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid voor inrichting en gebruik van leefomgeving.
  • Bewoners delen ruimtes, spullen en voorzieningen met elkaar.
  • Gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes.
  • Iedereen voelt zich welkom en veilig in de wijk. 
  • Buren kennen, respecteren en helpen elkaar. 
  • Kinderen kunnen veilig buiten spelen.