Categorie

Samenleving

  • Mensen vinden elkaar op basis van gezamenlijke ambities en interesses
  • Gedeelde verantwoordelijkheid voor inrichting en gebruik van leefomgeving
  • Mensen delen ruimtes, spullen en voorzieningen met elkaar
  • Buren kennen, respecteren en helpen elkaar
  • Kinderen kunnen veilig buiten spelen
  • Iedereen voelt zich welkom en veilig